Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Διέγερση Ωοθηκών

Η βάση οποιουδήποτε σχήματος διέγερσης υπερωορρηξίας είναι οι γοναδοτροπίνες. Πρόκειται για φάρμακα που περιέχουν τις ορμόνες FSH (θυλακιοτρόπος) ή LH (ωχρινοτρόπος).

Ένα παράδειγμα θεραπευτικού σχήματος που χρησιμοποιείται στη μέθοδο τεχνητής γονιμοποίησης είναι το πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Συνήθως, αυτό είναι ένα πινακοποιημένο ημερολόγιο που καθορίζει ποια φαρμακευτική αγωγή πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα για να αυξάνεται η ωρίμανση των ωαρίων στις ωοθήκες της ασθενή.

Στρατηγική για τη διέγερση των ωοθηκών

Η εφαρμογή των ακόλουθων θεμελιωδών κανόνων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας προσαρμοσμένης στρατηγικής για τη διέγερση των ωοθηκών:

Μακρό Πρωτόκολλο με αγωνιστές της GnRH

“Μακρό πρωτόκολλο” (ή πρωτόκολλο απευαισθητοποίησης της υπόφυσης) είναι πρωτόκολλο μέσης ωχρινικής φάσης προηγούμενου εμμηνορροϊκού κύκλου. Χρησιμοποιείται συχνά σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης και οι περισσότεροι ειδικοί της εξωσωματικής γονιμοποίησης θεωρούν ότι προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό εγκυμοσύνης για τις περισσότερες ασθενείς.

Σύντομο Πρωτόκολλο με αγωνιστές της GnRH

Σύντομο πρωτόκολλο για κακή ανταπόκριση των ωοθηκών στη διέγερση (μικροδόσεις a-GnRH).

Πρωτόκολλο με ανταγωνιστές της GnRH

Είναι κατάλληλα για τη χρήση μέτριων πρωτοκόλλων διέγερσης και τροποποιημένων φυσικών κύκλων και δεν έχουν αρνητικές παρενέργειες (εξάψεις, εφίδρωση, άγχος, αϋπνία κ.λπ.).

Τα οφέλη του πρωτοκόλλου ανταγωνιστών θεραπειών περιλαμβάνουν: μειωμένες ενέσεις μικρότερος χρόνος θεραπείας (τουλάχιστον 12-15 ημέρες λιγότερο από το μακρό πρωτόκολλο), χαμηλότερη συνολική δόση γοναδοτροπίνης, λιγότερη πιθανότητα επιπλοκών όπως λοιμώξεις χειρουργικού σημείου (surgical site infection, SSI) (στατιστικά σημαντική), μικρότερη διάρκεια αναλόγου GnRH.

Υπερ-βραχύ πρωτόκολλο (Ultra short)

Το πρωτόκολλο υπερ-βραχής έξαρσης GnRHa/GnRHant και ο ποικίλος τρόπος και χρόνος συγχορήγησης hCG και GnRHa για την τελική ωρίμανση των ωοθυλακίων έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πρόσφατα, αρκετές νέες υποσχόμενες αλλαγές έχουν εισαχθεί στην κλινική πράξη.

Πρωτόκολλο κλομιφαίνης - γοναδοτροπίνης (Clomiphene-Gonadotropin)

Η κιτρική κλομιφαίνη χορηγείται συχνά μεταξύ της 2ης και της 6ης ημέρας του κύκλου και στη συνέχεια οι γοναδοτροπίνες ξεκινούν με πρωτόκολλα κλομιφαίνης-γοναδοτροπίνης.