Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της γονιμότητας. Χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστούν προβλήματα υπογονιμότητας ή να αποτραπούν γενετικά προβλήματα στη σύλληψη ενός παιδιού.

Για να πραγματοποιηθεί η εξωσωματική γονιμοποίηση, ώριμα ωάρια συλλέγονται από τις ωοθήκες και ακολουθεί η γονιμοποιησή τους με σπέρμα στο εργαστήριο. Στη συνέχεια, ακολουθεί η μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου ή των γονιμοποιημένων ωαρίων στη μήτρα. Για να ολοκληρωθεί πλήρως ένας κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης θα χρειαστεί να παρέλθει το χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων.

Πότε επιλέγεται η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)

Συνήθως η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) επιλέγεται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί λιγότερο επεμβατικές επιλογές όπως είναι τα φάρμακα γονιμότητας ή η ενδομήτρια σπερματέγχυση.