Επικοινωνία

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν", Αθήνα

Δεν συλλέγονται εν γνώσει πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Δεδομένων και Cookies. Ο ιστότοπος www.drpapakonstantinou.gr δεν ταυτοποιεί, ούτε διατηρεί κατάλογο με χρήστες και δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες συλλογής δεδομένων όπως Google Analytics.