Προγεννητικός Έλεγχος

Προγεννητικός έλεγχος είναι μία πληθώρα διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιείται στην αρχή της εγκυμοσύνης με σκοπό τη διάγνωση της καλής υγείας της εγκύου και του μωρού. Ενδεικτικές εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Βιοχημικός Έλεγχος: Γενική αίματος, γενική / καλλιέργεια ούρων, ομάδα αίματος - Rhesus, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, τεστ δρεπανώσεως, έμμεση Coombs, γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, Σίδηρος, Φερριτίνη, B12, D3
 • Έλεγχος Θυρεοειδούς: TSH, FT3, FT4, anti-TPO, anti-TG
 • Συγγενείς Λοιμώξεις: Ερυθρά, Κυτταρομεγαλοϊος (CMV), Τοξόπλασμα
 • Ιολογικός έλεγχος: HBs-Ag, HCV, HIV, VDRL
 • Κυστική ίνωση
 • Καλλιέργεια κολπικού υγρού: Αερόβια, αναερόβια, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδια
 • Test Pap

 • Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας (PAPP-A, bhcg)

 • Υπερηχογράφημα Β' Επιπέδου

 • OGTT: Καμπύλη Γλυκόζης / Ινσουλίνης με 75gr γλυκόζης

 • Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης Εμβρύου (Doppler)

 • Εμβόλιο Κοκκύτη
 • Καλλιέργεια κολπικού (GBS)

 • Βιοχημικός Έλεγχος: Γενική αίματος, γενική / καλλιέργεια ούρων, γλυκόζη, σίδηρος, φερριτίνη, B12, D3
 • Έλεγχος Θυρεοειδούς: TSH
 • Συγγενείς Λοιμώξεις: Ερυθρά, Κυτταρομεγαλοϊος (CMV), Τοξόπλασμα