Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Κληρονομικότητα

Κληρονομικότητα καρκίνου μαστού ονομάζεται η διαδοχική μεταβίβαση γενετικών αλλοιώσεων. Δηλαδή, ο κληρονομικός καρκίνος μαστού οφείλεται σε μεταλλαγές γονιδίων, τα οποία μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Ο κληρονομούμενος καρκίνος μαστού αφορά περίπου το 5-10% των περιπτώσεων.
Για τη μείωση κινδύνου ανάπτυξης του καρκίνου μαστού

Γονίδιο

Γονίδιο είναι καταρχάς η κωδικοποίηση συγκεκριμένης γενετικής πληροφορίας. Κατά τη γονιδιακή έκφραση μεταφράζεται σε πρωτεΐνη ή RNA ρυθμίζοντας την κυτταρική λειτουργία. Άρα το αποτέλεσμα ελλατωματικών γονιδίων δύναται να τροποποιήσει τις φυσιολογικές δραστηριότητες του οργανισμού. Οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις αφορούν ογκοκατασταλτικά γονίδια, τα οποία ουσιαστικά εμποδίζουν τον ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Συχνά ανευρεθέντα γονίδια, υπεύθυνα για την κληρονομικότητα καρκίνου μαστού είναι:

Μείωση Κινδύνου

Ενδείξεις Γενετικού Ελέγχου


Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Εθνικό Γενικό Αντικαρκινικό Δίκτυο (NCCN)