Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Oncotype DX

Η εξέταση Oncotype DX είναι η διαγνωστική ανάλυση 21 γονιδίων, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καρκίνου μαστού. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων υποτροπής του και την πρόγνωση της απάντησης της θεραπείας που θα δοθεί. Ενδείκνυται σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με πρώιμο ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού, ο οποίος δεν εκφράζει τις πρωτεΐνες HER2 και δεν έχει διηθήσει τους λεμφαδένες.

Βαθμός Υποτροπής

Το αποτέλεσμα εκφράζεται μέσω ενός αριθμού εξατομικευμένης εκτίμησης του κινδύνου υποτροπής. Ο βαθμός υποτροπής (recurrence score) χρησιμεύει στη διερεύνηση του οφέλους της χημειοθεραπείας.

Διηθητικός Καρκίνος Μαστού

DCIS