Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία είναι η χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας για την τοπική καταστροφή του καρκίνου μαστού. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της χημειοθεραπείας μετά τη χειρουργική αφαίρεσή του.

  • Πιθανή Ένδειξη: Ασθενείς Χαμηλού Κινδύνου
  • Απόλυτη Ένδειξη: Όγκος >2 cm ή Νεαρή Ηλικία ή Κεντρική Θέση Όγκου
  • Απόλυτη Ένδειξη: Διηθημένοι Λεμφαδένες ≥1

  • Πιθανή Ένδειξη: Όγκος ≥3 cm
  • Ισχυρή Ένδειξη: Διηθημένοι Λεμφαδένες =1-3
  • Απόλυτη Ένδειξη: Διηθημένοι Λεμφαδένες ≥4

Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Εθνικό Γενικό Αντικαρκινικό Δίκτυο (NCCN)