Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία είναι η χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας για την τοπική καταστροφή του καρκίνου μαστού. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της χημειοθεραπείας μετά τη χειρουργική αφαίρεσή του.

Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία & Μαστεκτομή


Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Εθνικό Γενικό Αντικαρκινικό Δίκτυο (NCCN)