Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Ανοσοθεραπεία

Ανοσοθεραπεία είναι η τροποποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για την καταπολέμηση του καρκίνου μαστού. Αρχικά πραγματοποιείται έλεγχος του γονιδίου HER2, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη όλων των κυττάρων του μαστού. Περίπου στο 25% των περιπτώσεων υπερλειτουργεί προωθώντας την εξέλιξη της νόσου. Άρα, εφόσον ανιχνευθεί θετικό το αποτέλεσμα της εξέτασης, θα χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία αναλόγως. Συγκεκριμένα αποσκοπείται η δέσμευση των υποδοχέων του HER2 για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης κυτταρικής διαίρεσης.

Ανοσοθεραπεία & HER2 θετικό


Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Εθνικό Γενικό Αντικαρκινικό Δίκτυο (NCCN)