Χημειοθεραπεία

Χημειοθεραπεία είναι χορήγηση κυτταροτοξικών φαρμάκων για τη θανάτωση των καρκινικών κυττάρων. Η θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου μαστού διαφέρει ανάλογα το αποτέλεσμα του HER2 και σε κάθε ασθενή χρησιμοποιείται εξατομικευμένο φαρμακευτικό πρωτόκολλο.

  • Πιθανή Ένδειξη: Όγκος >0.5 cm ή Παρουσία μικρομεταστάσεων
  • Απόλυτη Ένδειξη: Όγκος >0.5 cm & Oncotype DX ≥31
  • Απόλυτη Ένδειξη: Διηθημένοι Λεμφαδένες ≥1

Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Εθνικό Γενικό Αντικαρκινικό Δίκτυο (NCCN)