Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Χημειοθεραπεία

Χημειοθεραπεία είναι χορήγηση κυτταροτοξικών φαρμάκων για τη θανάτωση των καρκινικών κυττάρων. Η θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου μαστού διαφέρει ανάλογα το αποτέλεσμα του HER2 και σε κάθε ασθενή χρησιμοποιείται εξατομικευμένο φαρμακευτικό πρωτόκολλο.

Χημειοθεραπεία


Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Εθνικό Γενικό Αντικαρκινικό Δίκτυο (NCCN)