Μαστός

Ο μαστός αποτελείται από το παρέγχυμα (πόροι, λοβοί) και το στρώμα (συνδετικός ιστός, περιμαστικό λίπος, αιμοφόρα αγγεία, λεμφαγγεία, νεύρα). Οι μαστοί των γυναικών διαφέρουν βιολογικά κι ορμονικά ανά ηλικία.
Κατά την αναπαραγωγική ηλικία, τα υψηλά επίπεδα των οιστρογόνων και προγεστερόνης επηρεάζουν τη λειτουργία και τη φυσιολογία των μαστών. Δηλαδή, πριν την ωορρηξία έως και την εμμηνορρυσία πραγματοποιούνται περιοδικές μεταβολές στους μαστούς, όπως ο πόνος κι η ευαισθησία.
Κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση όμως ο μαστικός αδένας ατροφεί σταδιακά κι αντικαθιστάται από λιπώδη ιστό. Συνεπώς παρατηρείται μείωση της πυκνότητας των μαστών, με αποτέλεσμα όμως την ευκολότερη ανίχνευση του καρκίνου μαστού.

  • Πόροι: Πρόκειται για «σωληνάκια”, τα οποία καταλλήγουν στη θηλή για τη διοχέτευση του γάλακτος. Πριν την εκβολή τους διαστέλλονται δημιουργώντας του γαλακτοφόρους πόρους.
  • Λοβοί: Υποδιαιρούνται σε 20-40 λόβια, τα οποία παράγουν το γάλα κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Συνολικά υπάρχουν 15-20 λοβοί στον μαστό.
  • Συνδετικός Ιστός: Αυξάνει την πυκνότητα του μαστού υποστηρίζοντας τη στήριξή του στο θωρακικό τοίχωμα. Οι συγκεντρώσεις των ιστών ανάμεσα στους λοβούς ονομάζονται σύνδεσμοι του Cooper.
  • Περιμαστικό Λίπος: Είναι ο λιπώδης ιστός που περιβάλλει τον μαζικό ή μαστικό αδένα (πόροι, λοβοί).
  • Αιμοφόρα Αγγεία: Αρτηρίες, Φλέβες, Τριχοειδή αγγεία (υπεύθυνα για την ανταλλαγή ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς σε μικροσκοπικό επίπεδο).
  • Λεμφαγγεία: Παροχετεύουν το εξωκυττάριο υγρό στους λεμφαδένες για την παραγωγή αντισωμάτων έναντι παθογόνων μικροοργανισμών.
  • Νεύρα: Μεταφέρουν αισθητικά ερεθίσματα.