Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Έκκριμα Θηλής

Έκκριμα θηλής ονομάζεται η ρύση υγρού από τον μαστό κι είναι πολύ σύνηθες στο γυναικείο φύλο. Κυρίως οφείλεται σε καλοήθεις αιτίες, όμως χρήζει προσοχής κι άμεσης διάγνωσης.

Διάγνωση

Τα συχνότερα αίτια εκκρίματος από τη θηλή είναι:

Θεραπεία

Το δείγμα αποστέλλεται για κυτταρολογική ανάλυση και με τις πιθανές συμπληρωματικές εξετάσεις θα καθοριστεί το είδος της θεραπείας.