Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Αμάρτωμα Μαστού

Αμάρτωμα ή ινοαδενωλίπωμα είναι σπάνιος, καλοήθης όγκος μαστού που αποτελείται από στοιχεία του μαζικού αδένα.

Θεραπεία

Δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεσή του, αλλά επιλέγεται για αισθητικούς ή διαγνωστικούς λόγους.