Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Αποτιτανώσεις

Αποτιτανώσεις (ασβεστώσεις) είναι εναποθέσεις ασβεστίου στους ιστούς του μαστού, οι οποίες ταξινομούνται σε μικροαποτιτανώσεις και μακροαποτιτανώσεις. Εμφανίζονται λόγω ηλικίας, φλεγμονής και τραυματισμού, ενώ δε συσχετίζονται με την πρόσληψη ασβεστίου.

Διάγνωση

Συνήθως είναι καλοήθεις κι απεικονίζονται αποκλειστικά στη μαστογραφία, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, ως μικρές λευκές κηλίδες. Προϊόντα, όπως αποσμητικά, κρέμες ή σκόνες, δύναται να μιμούνται αποτιτανώσεις στη μαστογραφία.

Θεραπεία

Κατά την ανεύρεσή τους θα αποφανθεί εάν χρήζουν βιοψίας ή παρακολούθησης βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως: