Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Απόστημα Μαστού

Απόστημα μαστού είναι η συλλογή πύου εντός του μαζικού αδένα.

Διάγνωση

Το συνηθέστερο μικρόβιο που δημιουργεί φλεγμονή μαστού είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος. Η έλλειψη άμεσης αντιμετώπισης της οξείας μαστίτιδας δύναται να σχηματίσει αποστηματική κοιλότητα και συρίγγιο (παθολογική επικοινωνία μεταξύ μαστού και δέρματος).

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει αναρρόφηση με βελόνα, διάνοιξη για καθαρισμό της περιοχής κι απομάκρυνση των βακτηρίων. Επιπλέον πραγματοποιείται καλλιέργεια αεροβίων, αναεροβίων εξιδρωμάτων και τεστ ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα) για τη χορήγηση κατάλληλης αντιβίωσης. Μερικές φορές, αναλόγως την έκταση της μόλυνσης, χρειάζονται επανειλημμένες παροχετεύσεις και συχνές αλλαγές για την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.