Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Γυναικομαστία

Γυναικομαστία ορίζεται ως η καλοήθης υπερτροφία των μαστών σε άρρενες. Η ανάπτυξη του μαστού δύναται να οφείλεται σε ιδιοπαθή αίτια (ευαισθησία του μαζικού αδένα στις γοναδοτροφίνες) ή ιατρογενή (λήψη φαρμάκων), όπως και σε ορμονικές διαταραχές.

Θεραπεία

Θεραπεία εκλογής αποτελεί η λιποαναρρόφηση στήθους και κατόπιν η διόρθωση της υπερτροφικής θηλαίας άλω, εφόσον κριθεί απαραίτητο.