Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Ινοκυστικές Αλλοιώσεις

Ινοκυστικές αλλοιώσεις ονομάζονται όλες οι ιστολογικές διαταραχές του μαστού, εξού λοιπόν έχει αντικατασταθεί ο όρος ινοκυστική μαστοπάθεια που υποδηλώνει νόσο. Διαφέρουν ανά ασθενή, καθώς περικλείονται παθήσεις του μαζικού αδένα, ενώ κατά κανόνα δεν προκαλούν κανένα ιδιαίτερο σύμπτωμα.

Διάγνωση

Χαρακτηρίζονται από αυξημένη ίνωση κι υπερηχογραφικά απεικονίζονται ως κυστοειδείς αλλοιώσεις με υποηχογενή μορφώματα.