Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Κύστη Μαστού

Κύστες μαστού είναι καλοήθεις καταστάσεις που εμφανίζονται συχνότερα στη 10ετία πριν την εμμηνόπαυση. Αποτελούν το συνηθέστερο εύρημα του γυναικείου στήθους κι εντοπίζονται είτε ως ψηλαφητά μορφώματα, είτε μαστογραφικά – υπερηχογραφικά.

Θεραπεία

Κυρίως οι μεγάλες κύστες χρειάζονται παροχέτευση και παρακολούθηση. Το περιέχομενο τους ποικίλλει σε χρώματα (διαυγές, κίτρινο, πράσινο, μπλε), τα οποία τροποιούνται με την πάροδο του χρόνου κι ουσίες βάσει της περιεκτικότητας Na+ και K+. Δεν απαιτείται κάποια εξέταση του δείγματος, εκτός του αιμορραγικού (κόκκινου) υγρού που πρέπει να σταλεί για κυτταρολογική εξέταση. Χειρουργική εκτομή των κύστεων μαστού απαιτείται μόνο λόγω υποψίας καρκίνου μαστού: