Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Μαστίτιδα

Μαστίτιδα είναι οι αντιδραστικές και φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του μαστού.

Διάγνωση

Κυρίως οφείλεται σε λοιμώξεις, οι οποίες προκαλούνται συνήθως από τον χρυσίζων σταφυλόκοκκο ή είναι αποτέλεσμα τοπικών αντιδράσεων.

Θεραπεία

Εφόσον διαγνωσθεί μικρόβιο, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με χορήγηση αντιβίωσης, όπως ερυθρομυκίνη. Όμως χρήζει προσοχής, καθώς ο φλεγμονώδης καρκίνος μαστού τείνει να μιμείται κλινικά τη μαστίτιδα.