Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Μαστοδυνία

Μαστοδυνία, δηλαδή ο πόνος μαστού είναι το πιο σύνηθες σύμπτωμα που οδηγούνται οι γυναίκες στον μαστολόγο. Σπανίως είναι ανησυχητική και διακρίνονται δύο είδη πόνου μαστού:

Κυκλικός Πόνος Μαστού

Οι μαστοί επηρεάζονται κυρίως από τον έμμηνο κύκλο λόγω της ανόδου των επιπέδων των ορμονών.

Μη Κυκλικός Πόνος Μαστού

Συνήθως οφείλεται σε καλοήθεις παθήσεις μαστού, φλεγμονή των μυών ή των πλευροχονδρικών και χονδροστερνικών αρθρώσεων (σύνδρομο Tietze).