Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Σκληρυντική Αδένωση

Σκληρυντική αδένωση ονομάζεται η καλοήθης πάθηση, κατά την οποία επέρχεται πολλαπλασιασμός και ίνωση των αδενικών κυττάρων των λοβίων μαστού.

Διάγνωση

Χαρακτηρίζεται από μικρά, σκληρά, ψηλαφητά οζίδια και διάσπαρτες αποτιτανώσεις. Πιθανόν να συνοδεύεται από μαστοδυνία.

Θεραπεία

Χρήζει βιοψίας και τακτικής παρακολούθησης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μαστού.