Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Υπερπλασία

Επιθηλιακή υπερπλασία είναι η αύξηση του αριθμού των επιθηλιακών κυττάρων, τα οποία περιβάλλουν τους πόρους και τα λόβια. Κατατάσσεται σε πορογενή και λοβιακή και κατηγοριοποιείται ανάλογα με την ένταση της έκτασής της.

Διάγνωση

Συνήθως εντοπίζεται τυχαία και χρήζει απλώς παρακολούθησης.

Θεραπεία

Όταν όμως συνοδεύεται από αρχιτεκτονικές διαφοροποιήσεις της δομής των κυττάρων ονομάζεται άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία. Όντας ενδεχόμενος πρόδρομος του καρκίνου μαστού είναι πιθανό να συστηθεί αφαίρεση της αλλοίωσης. Δεν είναι βέβαιη ωστόσο η εξέλιξή της σε κακοήθεια.