Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Φυλλοειδής Όγκος

Φυλλοειδής όγκος και φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα ονομάζονται σπάνια μορφώματα μαστού που τείνουν να αναπτύσσονται γρήγορα κι ανεξέλεγκτα. Αποτελούνται από επιθηλιακά και μεσεγχυματικά κύτταρα.

Διάγνωση

Διακρίνεται σε καλοήθη, ενδιάμεση και κακοήθη μορφή:

Θεραπεία

Χρήζει οπωσδήποτε χειρουργικής αφαίρεσης, καθώς παρατηρείται αυξημένη πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής. Το φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα δεν ανταποκρίνεται στις θεραπείες, όπως ο καρκίνος μαστού.