Χειρουργική Μαστού

Η χειρουργική μαστού αποσκοπεί στην εκτομή όγκου καλοήθους πάθησης ή καρκίνου μαστού με ασφαλή και συντηρητική επιλογή τραυματικών τεχνικών. Αποτελείται από την ογκοπλαστική και τη μαστεκτομή.

Ογκοπλαστική ορίζεται ως η αφαίρεση του καρκίνου με υγιή όρια διατηρώντας ταυτόχρονα ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της εγχείρισης αναδιαμορφώνεται το τελικό σχήμα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μειωτικής μαστών. Διαφορετικά, θα δημιουργηθεί έντονη δυσμορφία στο σημείο εκτομής του όγκου. Επιπλέον είναι πιθανό να συνδυαστεί με χειρουργική επέμβαση του μη πάσχοντος μαστού για την επίτευξη της συμμετρίας.

Μαστεκτομή ονομάζεται η αφαίρεση του μαστού από το θωρακικό τοίχωμα. Το ογκολογικό της όφελος δεν υπερτερεί έναντι της ογκοπλαστικής, εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Δηλάδή προτείνεται υπό συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως το μέγεθος, η πολυκεντρικότητα, ο φλεγμονώδης καρκίνος μαστού, η κληρονομικότητα. Υπάρχουν τρία είδη μαστεκτομής, τα οποία χρησιμοποιούνται ανά ασθενή:

  • Τροποποιημένη Ριζική Μαστεκτομή
    Η κλασική μαστεκτομή, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση όλου του μαστού, όπως και τον λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης.
  • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος
    Πραγματοποιείται αφαίρεση του μαζικού αδένα και βιοψία λεμφαδένων με τομή γύρω από τη θηλαία άλω για τη διατήρηση του δέρματος.
  • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος και θηλής
    Προληπτική συνήθως επιλογή μαστεκτομής, κατά την οποία αφαίρειται υπομάστια ο μαζικός αδένας και συνοδεύεται με αποκατάσταση.